• für lokale CAR-Steuerung und...
  • IRM - Steuerung & Positionsmelder

    für lokale CAR-Steuerung und Positionsmeldung
  • 1x InfraRot-Modul (IRM)

  • 2x FeedCar (IRM + Magnetsensor)

  • SS49E Hallsensor Linear

  • AA3528F3S (Infrarot-Sendediode SMD)

  • WP710A10F3C (Infrarot-Sendediode bedrahtet)

  • EL-IR19-21C (IR-Diode 0603)

  • IR17-21C/TR8 (IR-Diode 0805)